tandprothesist of denturist

De Tand­prothesist-Denturist zijn gediplomeerde tandtechnici met para-medische handelingen die werkt in een Tandlabo/tandprothetische praktijk (167) die leiden tot het aanpassen en plaatsen van een uitneembare tandprothese bij particulieren.

Wat is een tandprothesist - denturist?

De Tand­prothesist-Denturist zijn gediplomeerde tandtechnici met para-medische handelingen die leiden tot het aanpassen en plaatsen van een uitneembare tandprothese. Door deze specifieke opleiding en training is de Tandprothesist in staat om de uitneembare tandprothese als één integrale dienst aan de patiënt te leveren, zonder tussenkomst van de tandarts. Onder een integrale dienst wordt verstaan: de anamnese, het mondonderzoek, het aanpassen, vervaardigen en plaatsen van de uitneembare tandprothese door één persoon.

Als uitneembare prothese wordt beschouwd: de volledige prothese, de partiële of gedeeltelijke prothese, de overkappingsprothese en de tand­prothese over implantaten, in zoverre zij niet vastgeschroefd worden. In tal van landen binnen Europa en de rest van de wereld heeft de tandprothesist reeds jaren een wettelijke erkenning en werkt hij rechtstreeks voor zijn klanten.

In de sector van de tandverzorging en tandprothese zijn er tot nog toe twee beroepsgroepen werkzaam. De tandarts die de tanden verzorgt en na extractie een tandprothese in de plaats zet en de tandtechnicus die volgens de gegevens en de afdrukken die hij van de tandarts krijgt, een tandprothese maakt.

Hierbij valt op dat er geen contact is tussen de prothesedrager en de prothesemaker met als resultaat dat de prothesedrager dikwijls in de kou blijft staan. Om hieraan tegemoet te komen is er ook in België een nieuw beroep ontstaan, namelijk dat van TANDPROTHESIST.

Wat is zijn werkterrein?

Het werkterrein van een tandprothesist is een gezonde volledig of gedeeltelijk tandenloze mond. Tijdens zijn 3 jaar durende extra opleiding tot tandprothesist heeft hij geleerd om eerst de mond te onderzoeken. Alle tegenindicaties voor een tandprothese zoals mondziekten, afwijkingen of slechte tanden, ..., kan hij herkennen. Hij stelt zelf geen diagnose. Indien er iets niet in orde is, zal een tandprothesist niet aarzelen om zijn klant door te verwijzen naar een bevoegd persoon, - tandarts, stomatoloog, mondhygiënist of huisdokter - om de mond in een goede staat te laten brengen alvorens aan een prothese te beginnen.

De tandprothesist stelt klinische en technische handelingen, geen medische. Hij stelt geen daden tot genezing van een ziekte. Hij maakt enkel een prothetische vervanging of een hulpstuk voor de ontbrekende tanden. En een tandenloze mond is geen ziekte, wel een handicap. De mond kan wel ziek zijn, maar dan wordt er doorverwezen. Net zoals een audio-prothesist, die een hoorapparaat in het oor, een uitwendige lichaamsholte, plaatst zonder tussenkomst van een oorarts, zo plaatst een tandprothesist een tandprothese in een andere uitwendige holte, de mond.

Wat kan hij de bevolking bieden?

Via een Tandlabo/tandprothetische praktijk wordt een tandprothese gemaakt en geplaatst door één en dezelfde persoon. Hij ziet de klant, hoort rechtstreeks de verwachtingen of klachten van de klant, ziet zelf hoe de mond gesteld is, neemt zelf de vereiste gegevens om de prothese te maken, heeft samen met de klant een eerste kijk op de proefopstelling van de prothese en levert deze later zelf af. Alle retouches die nodig zijn kunnen door de tandprothesist zelf uitgevoerd worden. Door zijn specifieke voortgezette opleiding tot tandprothesist heeft hij namelijk geleerd wat er nodig is om deze tandprothese op een zo perfect mogelijke manier in de mond aan te passen en te plaatsen en dit zowel op functioneel als op esthetisch vlak. Een tandprothese is dus een zaak tussen slechts twee personen: de klant en de tandprothesist.

Het werkterrein van de tandprothesist beperkt zich uiteraard tot de uitneembare prothese. De tandarts heeft immers een opleiding genoten die erop gericht is de bestaande tanden zo lang mogelijk gezond te houden. Hierdoor is hij dan ook de enige persoon die gerechtigd is aan deze tanden te werken. Dit houdt in dat alle prothesen die vast op de bestaande tanden in de mond worden bevestigd, alleen door een tandarts kunnen en mogen geplaatst worden. Ook vaste restauraties op implantaten behoren tot het terrein van de tandarts. Een tandprothesist zal dus nooit een vervelende tand trekken, ook al staat deze los in de mond. Indien deze tand met de afdrukname toch loskomt, is het nooit het opzet geweest om hem te verwijderen. De tandprothesist maakt en levert enkel losse of uitneembare tandprothesen af.

Daarnaast voert hij alle bijkomende werkzaamheden aan deze prothese uit zoals: het herstellen van gebroken of gebarsten prothesen, het terug aanpassen van loszittende prothesen, het uitbreiden van bestaande prothesen, tanden bijplaatsen, ... Aangezien een tandprothesist de enige verantwoordelijke is voor de door hem afgeleverde prothesen, zal hij zijn uiterste best doen om een zo goed mogelijk product af te leveren. Hiervoor heeft hij de noodzakelijke vaardigheid en kennis verworven: enerzijds deze van tandtechnicus om de technische aspecten van de prothese uit te voeren, anderzijds deze van tandprothesist om de klinische voortgang van de prothese te plannen en uit te voeren.

Omdat de tandprothesist zelf fabrikant én leverancier is, wordt er een tussenpersoon uitgeschakeld. Dit kan zijn weerslag hebben op de prijs, waardoor het aanschaffen van een goede prothese alleen maar toegankelijker kan worden voor iedereen. De prijs van een prothese heeft dus geen weerslag op de pasvorm en de afwerking.

Op July 22, 2011